Портретная пушкиниана.

Портретная пушкиниана.

Елагина А.П. с ориг. Тропинина В.А.1827  Пушкин А.С. 1828.
Полотно на картоне, масло
Елагина А.П. с ориг. Тропинина В.А.1827  Пушкин А.С. 1828. Полотно на картоне, масло.

Шухаев В.И. (1887-1973). Пушкин А.С. 1960.
Бумага, пастель, сангина
Шухаев В.И. (1887-1973). Пушкин А.С. 1960. Бумага, пастель, сангина.

Ульянов Н.П. (1975-1949). Пушкин А.С. 1939.
Бумага, карандаш

Ульянов Н.П. (1975-1949). Пушкин А.С. 1939. Бумага, карандаш.